Laxå Striken

Division 1      
       
Vecka 5 - Lag Datum / Tid Resultat  
Dutta - Brännströms Alltjänst 2018-01-29 16:40:00
4 - 0
 
Team SHL - Team Rinne 2018-01-29 16:40:00
0 - 4
 
Strikers - Klotrullarna 2018-01-29 16:40:00
4 - 0
 
Eurosport - Team Porla Brunn 2018-01-29 17:30:00
1.5 - 2.5
 
The Gustafsons - JIMA 2018-01-29 17:30:00
1.5 - 2.5
 
Skyttarna - FSB 2018-01-29 17:30:00
3 - 1
 
Vi Två - Swing It 2018-01-29 18:10:00
2 - 2
 
Noratel - Baggers Boys 2018-01-29 18:10:00
2 - 2
 

Vecka 6 - Lag Datum / Tid Resultat
Team Porla Brunn - Klotrullarna 2018-02-05 19:00:00
3 - 1
 
The Gustafsons - Skyttarna 2018-02-05 19:00:00
2 - 2
 
JIMA - FSB 2018-02-05 19:00:00
2 - 2
 
Team SHL - Noratel 2018-02-05 19:50:00
4 - 0
 
Team Rinne - Baggers Boys 2018-02-05 19:50:00
3 - 1
 
Eurosport - Strikers 2018-02-05 19:50:00
1 - 3
 
Dutta - Vi Två 2018-02-05 20:30:00
3 - 1
 
Brännströms Alltjänst - Swing It 2018-02-05 20:30:00
4 - 0
 

Vecka 7 - Lag Datum / Tid Resultat
Brännströms Alltjänst - Vi Två 2018-02-12 16:40:00
1 - 3
 
Eurosport - Klotrullarna 2018-02-12 16:40:00
2 - 2
 
Team Porla Brunn - Strikers 2018-02-12 16:40:00
2 - 2
 
Dutta - Swing It 2018-02-12 17:30:00
2 - 2
 
The Gustafsons - FSB 2018-02-12 17:30:00
1 - 3
 
JIMA - Skyttarna 2018-02-12 17:30:00
1 - 3
 
Team Rinne - Noratel 2018-02-12 18:10:00
2 - 2
 
Team SHL - Baggers Boys 2018-02-12 18:10:00
3 - 1
 

Vecka 8 - Lag Datum / Tid Resultat
Vi Två - Noratel 2018-02-19 19:00:00
1 - 3
 
Eurosport - The Gustafsons 2018-02-19 19:00:00
4 - 0
 
Klotrullarna - FSB 2018-02-19 19:00:00
2 - 2
 
Brännströms Alltjänst - Team Rinne 2018-02-19 19:50:00
3 - 1
 
Team Porla Brunn - JIMA 2018-02-19 19:50:00
3 - 1
 
Strikers - Skyttarna 2018-02-19 19:50:00
2 - 2
 
Dutta - Team SHL 2018-02-19 20:30:00
2 - 2
 
Swing It - Baggers Boys 2018-02-19 20:30:00
1 - 3
 

Vecka 9 - Lag Datum / Tid Resultat
Dutta - Team Rinne 2018-02-26 16:40:00
2 - 2
 
Vi Två - Baggers Boys 2018-02-26 16:40:00
2 - 2
 
Team Porla Brunn - The Gustafsons 2018-02-26 16:40:00
3 - 1
 
Brännströms Alltjänst - Team SHL 2018-02-26 17:30:00
3 - 1
 
Strikers - FSB 2018-02-26 17:30:00
2 - 2
 
Klotrullarna - Skyttarna 2018-02-26 17:30:00
3 - 1
 
Swing It - Noratel 2018-02-26 18:10:00
2 - 2
 
Eurosport - JIMA 2018-02-26 18:10:00
1 - 3
 

Vecka 10 - Lag Datum / Tid Resultat
Team Porla Brunn - FSB 2018-03-05 19:00:00
3 - 1
 
Strikers - The Gustafsons 2018-03-05 19:00:00
4 - 0
 
Klotrullarna - JIMA 2018-03-05 19:00:00
1 - 3
 
Vi Två - Team SHL 2018-03-05 19:50:00
2 - 2
 
Swing It - Team Rinne 2018-03-05 19:50:00
1 - 3
 
Eurosport - Skyttarna 2018-03-05 19:50:00
2 - 2
 
Dutta - Noratel 2018-03-05 20:30:00
2 - 2
 
Brännströms Alltjänst - Baggers Boys 2018-03-05 20:30:00
1 - 3
 

Vecka 11 - Lag Datum / Tid Resultat
Dutta - Baggers Boys 2018-03-12 16:40:00
2 - 2
 
Team Porla Brunn - Skyttarna 2018-03-12 16:40:00
3 - 1
 
Vi Två - Team Rinne 2018-03-12 16:40:00
2 - 2
 
Eurosport - FSB 2018-03-12 17:30:00
3 - 1
 
Strikers - JIMA 2018-03-12 17:30:00
3 - 1
 
Klotrullarna - The Gustafsons 2018-03-12 17:30:00
3 - 1
 
Swing It - Team SHL 2018-03-12 18:10:00
2 - 2
 
Brännströms Alltjänst - Noratel 2018-03-12 18:10:00
3 - 1
 

Vecka 12 - Lag Datum / Tid Resultat
Dutta - Eurosport 2018-03-19 19:00:00
1 - 3
 
Team SHL - The Gustafsons 2018-03-19 19:00:00
2 - 2
 
Noratel - Skyttarna 2018-03-19 19:00:00
2 - 2
 
Swing It - Klotrullarna 2018-03-19 19:50:00
1 - 3
 
Team Rinne - JIMA 2018-03-19 19:50:00
2 - 2
 
Baggers Boys - FSB 2018-03-19 19:50:00
2 - 2
 
Brännströms Alltjänst - Team Porla Brunn 2018-03-19 20:30:00
3 - 1
 
Vi Två - Strikers 2018-03-19 20:30:00
0.5 - 3.5
 

Vecka 13 - Lag Datum / Tid Resultat
Dutta - Team Porla Brunn 2018-03-26 16:40:00
1 - 3
 
Vi Två - Klotrullarna 2018-03-26 16:40:00
2 - 2
 
Swing It - Strikers 2018-03-26 16:40:00
1 - 3
 
Team Rinne - The Gustafsons 2018-03-26 17:30:00
2 - 2
 
Brännströms Alltjänst - Eurosport 2018-03-26 17:30:00
0 - 4
 
Baggers Boys - Skyttarna 2018-03-26 17:30:00
0 - 4
 
Noratel - FSB 2018-03-26 18:10:00
3 - 1
 
Team SHL - JIMA 2018-03-26 18:10:00
3 - 1
 

Vecka 15 - Lag Datum / Tid Resultat
Brännströms Alltjänst - Klotrullarna 2018-04-09 16:40:00
3 - 1
 
Team SHL - Skyttarna 2018-04-09 16:40:00
2 - 2
 
Team Rinne - FSB 2018-04-09 16:40:00
3 - 1
 
Swing It - Team Porla Brunn 2018-04-09 17:30:00
1 - 3
 
Dutta - Strikers 2018-04-09 17:30:00
2 - 2
 
Baggers Boys - JIMA 2018-04-09 17:30:00
2 - 2
 
Noratel - The Gustafsons 2018-04-09 18:10:00
1 - 3
 
Vi Två - Eurosport 2018-04-09 18:10:00
1 - 3
 

Vecka 16 - Lag Datum / Tid Resultat
Dutta - Klotrullarna 2018-04-16 19:00:00
3 - 1
 
Swing It - Eurosport 2018-04-16 19:00:00
1 - 3
 
Team SHL - FSB 2018-04-16 19:00:00
2 - 2
 
Vi Två - Team Porla Brunn 2018-04-16 19:50:00
0 - 4
 
Noratel - JIMA 2018-04-16 19:50:00
1 - 3
 
Baggers Boys - The Gustafsons 2018-04-16 19:50:00
3 - 1
 
Brännströms Alltjänst - Strikers 2018-04-16 20:30:00
1 - 3
 
Team Rinne - Skyttarna 2018-04-16 20:30:00
2 - 2
 

Vecka 17 - Lag Datum / Tid Resultat
Team Rinne - Team Porla Brunn 2018-04-23 16:40:00
3 - 1
 
Dutta - The Gustafsons 2018-04-23 16:40:00
2 - 2
 
Baggers Boys - Klotrullarna 2018-04-23 16:40:00
3 - 1
 
Vi Två - Skyttarna 2018-04-23 17:30:00
3 - 1
 
Swing It - FSB 2018-04-23 17:30:00
2 - 2
 
Team SHL - Eurosport 2018-04-23 17:30:00
2 - 2
 
Noratel - Strikers 2018-04-23 18:10:00
1 - 3
 
Brännströms Alltjänst - JIMA 2018-04-23 18:10:00
2.5 - 1.5
 

Vecka 19 - Lag Datum / Tid Resultat
Brännströms Alltjänst - The Gustafsons 2018-05-07 16:40:00
1 - 3
 
Team Rinne - Eurosport 2018-05-07 16:40:00
2 - 2
 
Baggers Boys - Strikers 2018-05-07 16:40:00
4 - 0
 
Dutta - JIMA 2018-05-07 17:30:00
2 - 2
 
Swing It - Skyttarna 2018-05-07 17:30:00
1 - 3
 
Team SHL - Team Porla Brunn 2018-05-07 17:30:00
1 - 3
 
Vi Två - FSB 2018-05-07 18:10:00
1 - 3
 
Noratel - Klotrullarna 2018-05-07 18:10:00
2 - 2
 

Vecka 20 - Lag Datum / Tid Resultat
Brännströms Alltjänst - FSB 2018-05-14 19:00:00
3 - 1
 
Team SHL - Strikers 2018-05-14 19:00:00
2 - 2
 
Noratel - Eurosport 2018-05-14 19:00:00
4 - 0
 
Dutta - Skyttarna 2018-05-14 19:50:00
4 - 0
 
Swing It - JIMA 2018-05-14 19:50:00
1 - 3
 
Baggers Boys - Team Porla Brunn 2018-05-14 19:50:00
1 - 3
 
Vi Två - The Gustafsons 2018-05-14 20:30:00
1 - 3
 
Team Rinne - Klotrullarna 2018-05-14 20:30:00
2 - 2
 

Vecka 21 - Lag Datum / Tid Resultat
Vi Två - JIMA 2018-05-21 16:40:00
2 - 2
 
Swing It - The Gustafsons 2018-05-21 16:40:00
3 - 1
 
Team Rinne - Strikers 2018-05-21 16:40:00
3 - 1
 
Team SHL - Klotrullarna 2018-05-21 17:30:00
2 - 2
 
Brännströms Alltjänst - Skyttarna 2018-05-21 17:30:00
2 - 2
 
Baggers Boys - Eurosport 2018-05-21 17:30:00
1 - 3
 
Dutta - FSB 2018-05-21 18:10:00
4 - 0
 
Noratel - Team Porla Brunn 2018-05-21 18:10:00
2 - 2
 

Vecka 21 - Lag Datum / Tid Resultat